BOFAS
    nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
BOFAS ZOEMT IN OP EEN PROJECT IN VLAANDEREN: DE PRAKTIJK

Wachten op BOFAS

Hun leven lang hebben de ouders van Jef Roziers een tankstation uitgebaat op de Liersesteenweg in Heist-op-den Berg. Toen zijn moeder het station nog alleen uitbaatte, werd in de jaren 90 beslist om het te sluiten en te ontmantelen, omdat er geen opvolger was. Jef Roziers legt uit: “Mijn moeder wist niet goed hoe ze het allemaal moest aanpakken en de verhalen van extankhouders hielden me tegen om de sanering zelf op te starten. Tot ik ontdekte dat er sprake was van de oprichting van een Fonds. Toen ik in een reportage vernam dat het Fonds opgericht was, ben ik me onmiddellijk verder gaan informeren via de BOFAS-website en de infoavonden die de vzw organiseerde. Op het eerste gezicht leek het me een complexe aangelegenheid, maar dankzij de BOFAS-website, die een aantal zeer goede tools ter beschikking stelt van de gebruiker, ben ik erin geslaagd om dit dossier zelf samen te stellen.”

Communicatie staat centraal

Aangezien de site een hoge PIP-score kreeg van BOFAS en dus sterk vervuild was, werd reeds in januari 2008 met de werken gestart. De projectmanagers van BOFAS moesten met een aantal specifieke issues tijdens de werken rekening houden: Er liep een hoogspanningskabel van Eandis over het terrein die gestut of doorgeknipt moest worden. Bij het doorknippen moest BOFAS een tijdelijke stroomvoorziening verzorgen voor het nabijgelegen ziekenhuis. Bovendien moest het terrein worden afgegraven tot aan de fundamenten van dit ziekenhuis. Jef Roziers licht toe: “Er werden in elke vergadering duidelijke afspraken gemaakt. Voor alle problemen werd een pasklare oplossing gezocht in overleg met alle partijen. In ons geval werd er bijvoorbeeld geanticipeerd op het feit dat nog elke dag een verpleegster moest kunnen langskomen bij mijn moeder en het terrein werd daarop voorzien. Na de vergadering werd een verslag opgesteld, zodat iedereen een duidelijk overzicht had van de gemaakte afspraken.”

Op een goede afloop

Op de site op de Liersesteenweg zal nog een laatste monitoringronde uitgevoerd worden eind mei 2009. Wanneer op basis van de monitoringresultaten kan besloten worden dat de sanering afgerond is, wordt een eindevaluatierapport opgesteld. Jef Roziers voegt hier nog aan toe: “Nu ik kan terugblikken op de saneringswerken, vond ik het een boeiende ervaring om mee te maken. Ik heb er veel uit geleerd. Ik vind het dan ook belangrijk om tijdens de voorlopige oplevering op de site aanwezig te zijn om iedereen te bedanken. BOFAS is voor ons een geschenk geweest en dat zal ik niet gauw vergeten.”

“Het projectmanagement van BOFAS is een schoolvoorbeeld. Als aanvrager word je geregeld op de hoogte gehouden van de stand van zaken van je dossier en zodra je project start, kun je de verschillende stappen volgen aan de zijlijn. Bij de uitvoering van de werken werd ook duidelijk rekening gehouden met ieders persoonlijke bekommernissen, zodat ze zo weinig mogelijk impact hadden op de dagelijkse gang van zaken.”