nl | fr
 

“Het team van projectleiders heeft gezamenlijke doelstellingen over de regio’s en gewesten heen. Er wordt nauw samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld, zodat dossiers op een consistente manier kunnen worden behandeld. Het bijeenbrengen van de verschillende partijen door BOFAS en het faciliteren van de communicatie rond eenzelfde dossier is cruciaal voor een goede afhandeling.”
Sylvie Posel, projectleider Wallonië
BOFAS ZOEMT IN OP EEN PROJECT IN WALLONIE: DE PRAKTIJK

Complexe saneringswerken

Het tankstation op de Chaussée d'Alsemberg in Braine- l'Alleud is gesloten in 1983. Zodra de neef van de eigenaar, de heer Guibert, over BOFAS hoorde, diende hij bij de vzw een dossier in. Paul Guibert licht toe: “Ik heb ons dossier in maart 2005 naar BOFAS gestuurd. Na drie maanden werd ik ervan op de hoogte gebracht dat mijn dossier goedgekeurd was en dat BOFAS tijdens de komende jaren de saneringswerken voor zijn rekening ging nemen op basis van een prioriteitsindex. Dat was een enorme opluchting voor mijn tante en mij omdat we al een aanzienlijk bedrag hadden geïnvesteerd in de reiniging van de tanks en de ontmanteling van de bovengrondse installaties en ook in het indicatief onderzoek. Vanaf dat moment heeft BOFAS het dossier overgenomen en ons van de verschillende stappen op de hoogte gehouden.”

Volledige samenwerking met BOFAS

Na enkele maanden voerde BOFAS een karakteristiek onderzoek uit met de bedoeling de exacte omvang van de verontreiniging vast te stellen. Aangezien het door de sterke verontreiniging van het terrein een heel dringend dossier betrof, zijn de saneringswerken begin juni 2006 gestart. Paul Guibert voegt toe: “BOFAS had ons beloofd midden 2006 met de werken te starten, wat ook het geval was. Alles samen hebben de werken ongeveer 3 maanden geduurd. De mensen van BOFAS zijn echte professionals die hun werk doen volgens de regels van de techniek maar ook voldoende tijd vrijmaken om de verschillende stappen uit te leggen. BOFAS organiseert ook vergaderingen op het terrein om te infomeren over het verloop van de werken en om rekening te houden met eventuele opmerkingen.”
Om op de hulp van BOFAS te mogen rekenen, heeft de eigenaar bij een notaris van BOFAS een ‘hypothecaire waarborg’ moeten tekenen waarin hij belooft het tankstation op het terrein de komende 15 jaar niet te openen. Toen aan deze voorwaarden voldaan was, heeft BOFAS financiële steun verleend en de operationele kant van de sanering van het terrein in Alsemberg voor zijn rekening genomen.

Een overzicht van de volgende stappen

Na de saneringswerken werd ontdekt dat er onder het gebouw nog een verontreiniging aanwezig is. Deze verontreiniging kan omwille van technische redenen niet gesaneerd worden, maar vormt geen enkel risico voor de gezondheid van de mens.
Er moet ook rekening worden gehouden met risico’s van verspreiding van de verontreiniging. Dat wordt opgevolgd door de kwaliteit van het grondwater in het oog te houden. Deze controle gebeurt op drie tijdstippen gespreid over een periode van 12 maanden. Een eerste controle heeft al plaatsgevonden. Na de tweede controleronde vertoonden de testresultaten van het grondwater geen enkele verontreiniging meer. Na de derde en laatste controleronde, als de resultaten van de tweede controle bevestigd worden, zal er een definitief rapport worden opgemaakt en ter goedkeuring aan de autoriteiten worden voorgelegd. Als dit rapport goedgekeurd wordt, kan het dossier gesloten worden.

“Het zijn specialisten van bij BOFAS die uw dossier van A tot Z opvolgen.”