BOFAS
    nl | fr
 

“Het team van projectleiders heeft gezamenlijke doelstellingen over de regio’s en gewesten heen. Er wordt nauw samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld, zodat dossiers op een consistente manier kunnen worden behandeld. Het bijeenbrengen van de verschillende partijen door BOFAS en het faciliteren van de communicatie rond eenzelfde dossier is cruciaal voor een goede afhandeling.”
Sylvie Posel, projectleider Wallonië
OFFICIELE DOCUMENTEN
Hieronder vindt u een overzichtslijst van alle documenten die u tijdens de aanvraagfase diende toe te voegen aan uw dossier. Onderstaande documenten zullen hier tijdelijk nog beschikbaar zijn en kunnen bijgevolg nog gedownload worden.