nl | fr
 

“Zelfs met vermindering van de financiële bijdrage, gedeeltelijk betaald aan de pomp en gedeeltelijk door de sector, beschikken we over voldoende financiële middelen om het project af te werken en dit ongeacht de graad van vervuiling van de site en de orde van grootte van de terugbetalingsdossiers. Om nog beter te kunnen anticiperen op het kostenplaatje van de terugbetalingsdossiers, hebben we de aanvragers gevraagd om hun schatting kenbaar te maken.”
Lieven Van den Bossche, algemeen directeur bij BOFAS
OFFICIELE DOCUMENTEN
Hieronder vindt u een overzichtslijst van alle documenten die u tijdens de aanvraagfase diende toe te voegen aan uw dossier. Onderstaande documenten zullen hier tijdelijk nog beschikbaar zijn en kunnen bijgevolg nog gedownload worden.