nl | fr
 

“We zijn erin geslaagd om goede relaties uit te bouwen met de autoriteiten, studiebureaus, aannemers en natuurlijk de aanvragers. Het sterke fundament van BOFAS is dat alle dossiers over de gewesten heen worden behandeld op een consistente manier. Ervaringen in elke etappe van een saneringsprocedure worden uitgewisseld over de regionale teams heen. Eigenlijk is de projectleider de centrale actor in het gehele proces, zodat de communicatie tussen de verschillende partners optimaal en efficiënt verloopt en resulteert in een goede samenwerking.”
Pierre Bourguignon, projectleider Brussel en Wallonië
VERVALLEN VAN DE HYPOTHEEK
Doordat alle regionale overheden hun wetgeving hebben aangepast aan de bepalingen van SWA2, vervalt de noodzaak om een hypotheek te nemen. Indien u dit wenst kan u een handlichting bekomen via uw notaris. De kosten van de handlichting zijn niet ten laste van BOFAS.