nl | fr
 

“Sinds we in de saneringsfase beland zijn, hebben we onze jaarlijkse doelstelling bijgesteld om in totaal 160 saneringsdossiers op te starten op jaarbasis. De intensiteit van de projecten is ondertussen ook verschoven van de Vlaamse naar de Waalse regio. Dat het team van projectleiders bijzonder flexibel is, bewijst het feit dat onze Vlaamse projectleiders zijn ingesprongen om Waalse dossiers op te volgen. Wij werken allen samen aan de ambitieuze doelstelling om tegen 2019 rond te zijn met alle saneringen.”
Pierre Bourguignon, projectleider Brussel en Wallonië
VERVALLEN VAN DE HYPOTHEEK
Doordat alle regionale overheden hun wetgeving hebben aangepast aan de bepalingen van SWA2, vervalt de noodzaak om een hypotheek te nemen. Indien u dit wenst kan u een handlichting bekomen via uw notaris. De kosten van de handlichting zijn niet ten laste van BOFAS.