nl | fr
 

“Zelfs met vermindering van de financiële bijdrage, gedeeltelijk betaald aan de pomp en gedeeltelijk door de sector, beschikken we over voldoende financiële middelen om het project af te werken en dit ongeacht de graad van vervuiling van de site en de orde van grootte van de terugbetalingsdossiers. Om nog beter te kunnen anticiperen op het kostenplaatje van de terugbetalingsdossiers, hebben we de aanvragers gevraagd om hun schatting kenbaar te maken.”
Lieven Van den Bossche, algemeen directeur bij BOFAS
VERVALLEN VAN DE HYPOTHEEK
Doordat alle regionale overheden hun wetgeving hebben aangepast aan de bepalingen van SWA2, vervalt de noodzaak om een hypotheek te nemen. Indien u dit wenst kan u een handlichting bekomen via uw notaris. De kosten van de handlichting zijn niet ten laste van BOFAS.