nl | fr
 

“We zijn erin geslaagd om goede relaties uit te bouwen met de autoriteiten, studiebureaus, aannemers en natuurlijk de aanvragers. Het sterke fundament van BOFAS is dat alle dossiers over de gewesten heen worden behandeld op een consistente manier. Ervaringen in elke etappe van een saneringsprocedure worden uitgewisseld over de regionale teams heen. Eigenlijk is de projectleider de centrale actor in het gehele proces, zodat de communicatie tussen de verschillende partners optimaal en efficiënt verloopt en resulteert in een goede samenwerking.”
Pierre Bourguignon, projectleider Brussel en Wallonië
PERSBERICHTEN

20.09.2007 – BOFAS neemt volledige saneringskost over

Dringende oproep aan alle eigenaars van een terrein waar vroeger een tankstation heeft gestaan

Brussel, 20 september 2007 - BOFAS, het Bodemsaneringsfonds voor tankstations in België doet een dringende oproep aan alle eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan. Dankzij een nieuw Protocol dat vandaag gepubliceerd werd in het staatsblad biedt BOFAS voor de allerlaatste keer de mogelijkheid om ook voor deze terreinen in te staan voor de volledige saneringskosten en uitvoering van de sanering. Voorwaarde is wel dat aanvragers hun dossier tijdig indienen.

Om eigenaars en uitbaters van tankstations te helpen bij het proper maken van hun verontreinigde bodem (veroorzaakt door vloeibare brandstoffen) werd BOFAS in het leven geroepen. Het Fonds is een initiatief van de voornaamste petroleumfederaties en de overheid. Dankzij het nieuwe Protocol kunnen nu ALLE eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan een dossier indienen bij BOFAS voor de sanering ervan, daar waar het vroeger samenwerkingsakkoord een beperking had ingebouwd vanaf 1993. De VZW verleent in dat geval ook VOLLEDIGE financiële als operationele steun bij de sanering van deze bodems verontreinigd door benzine en diesel. Deze steun is echter TIJDELIJK EN EENMALIG. Dossiers kunnen ingediend worden tot en met 20 maart 2008.

Ook uitbaters die hun tankstation verder blijven uitbaten kunnen het fonds contacteren voor een beperkte tussenkomst van maximaal 62.000 EUR. Verder komen eigenaars of uitbaters die reeds gestart zijn met de sanering vóór 1 januari 2000, nu ook in aanmerking voor een volledige terugbetaling van de werken die na 1 januari 2000 werden uitgevoerd. Deze specifieke groep van huidige tankhouders kan BOFAS vrij gemakkelijk identificeren via de beroepsfederaties maar voor de eigenaars van terreinen waar vroeger een tankstation heeft gestaan, neemt BOFAS specifieke initiatieven zoals een informatiekit per gemeente, regionale media-acties en een advertentiecampagne in een aantal regionale magazines en kranten.

BOFAS heeft berekend dat ongeveer een 400-tal dossiers in België in aanmerking komen dankzij de nieuwe regelgeving, waarvan 240 in Vlaanderen, 120 in Wallonië en 40 in Brussel.

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS legt uit: “Vaak gaat het om terreinen waar lang geleden een tankstation heeft gestaan en die nu een nieuwe bestemming hebben gekregen of overgedragen werden aan een nieuwe eigenaar. Een sanering loopt al snel op tot 100.000 EUR. We willen ten allen tijde vermijden dat de huidige eigenaars deze allerlaatste mogelijkheid tot tussenkomst mislopen en ze zelf de financiële last moeten dragen in de toekomst. Bovendien is het ook cruciaal om alle potentiële aanvragers tijdig te bereiken. Potentiële aanvragers hebben slechts zes maanden de tijd om een dossier in te dienen.”

Eigenaars van terreinen of tankstations die op BOFAS beroep willen doen of meer informatie wensen, kunnen gebruik maken van het gratis nummer 0800-50 117 of surfen naar www.bofas.be

BOFAS, het Fonds voor sanering van tankstations in België werd gelanceerd op 26 maart 2004. De vzw werd opgericht door de voornaamste beroepsfederaties die ruim representatief zijn voor de petroleumsector. Het Fonds zal dezelfde regels hanteren voor heel België op grond van een Samenwerkingsakkoord (SWA) dat gesloten werd tussen de drie Gewesten en de Federale Overheid.

Achtergrondinformatie voor de redactie
In het vorige samenwerkingsakkoord konden eigenaars of uitbaters van gesloten tankstations of van voortzettingen reeds een aanvraag voor sanering indienen maar er waren een aantal beperkende maatregelen (bv. sluiting na 1993). De respons hierop was enorm. BOFAS ontving in totaal 1551 dossiers voor sluitingen en 1681 dossiers voortzettingen. In 2006 heeft BOFAS een 100-tal bodemsaneringsprojecten van gesloten tankstations opgestart in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. In 2007 zal BOFAS ongeveer hetzelfde aantal projecten opstarten. In totaal zullen meer dan 1000 sites worden gesaneerd gespreid over 10 jaar. Elk project heeft een gemiddelde kost van 100.000 Euro.