nl | fr
 

“Dat BOFAS een transparante en efficiënte organisatie is, is mede te danken aan ons online systeem waar onze mensen steeds toegang toe hebben. Wanneer een aanvrager belt over de status van zijn dossier, kunnen we onmiddellijk feedback geven over de specifieke fase waarin zijn dossier zich bevindt. Ook vragen uit de hoek van de overheid kunnen we snel behandelen. Dat biedt een enorme meerwaarde voor de diverse partijen waarmee BOFAS samenwerkt.”
Peter Froidmont, IT-verantwoordelijke bij BOFAS
PERSBERICHTEN

21.03.2008 – Aantal ingediende dossiers bij BOFAS overtreft de verwachtingen

Meer dan driemaal zoveel aanvragen voor bodemsanering ingediend

BOFAS, het Bodemsaneringsfonds voor tankstations, is verheugd met het hoge aantal ingediende dossiers. Tot gisteren konden eigenaars van een terrein waar vroeger een tankstation stond een aanvraag indienen om financiële en operationele steun te krijgen bij het proper maken van hun verontreinigde bodem. De VZW had oorspronkelijk gerekend op een totaal van 450 dossiers en komt nu echter uit op meer dan 1500 dossiers. Dit is meer dan driemaal zoveel dan het oorspronkelijk ingeschatte aantal. Over de voorbije maanden zette de VZW een communicatiecampagne op poten om alle aanvragers te bereiken. Er werden ook talrijke oproepen gedaan in de media. Deze initiatieven hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. BOFAS wil dan ook de nationale en regionale media bedanken om de nodige aandacht te besteden aan het onderwerp. Dankzij deze grote opkomst, kan BOFAS nu met een gerust hart de tweede fase van dit project inzetten, namelijk het proper maken van elk van de sites.

Om eigenaars en uitbaters van tankstations te helpen bij het proper maken van hun verontreinigde bodem (veroorzaakt door vloeibare brandstoffen) werd BOFAS in het leven geroepen. Het Fonds is een initiatief van de voornaamste petroleumfederaties en de overheid. Dankzij een Protocol konden alle eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan tot gisteren een dossier indienen bij BOFAS voor de sanering ervan, daar waar het vorige samenwerkingsakkoord een beperking had ingebouwd vanaf 1993. De VZW verleende in dat geval volledige financiële als operationele steun bij de sanering van deze bodems verontreinigd door benzine en diesel.

BOFAS heeft de voorbije maanden alles in het werk gesteld om eigenaars die nog twijfelden alsnog over de streep te trekken. Na de deadline van 20 maart konden immers geen dossiers meer ingediend worden en zou de eigenaar zelf moeten instaan voor de sanering. Dit is een dure aangelegenheid, aangezien de gemiddelde kosten voor een sanering al snel kan oplopen tot 100.000 Euro. De diverse initiatieven hebben echter hun vruchten afgeworpen.

De resultaten overtreffen de verwachtingen: In het totaal werden meer dan 1500 dossiers ingediend, terwijl de VZW vooropgesteld had dat ongeveer 450 terreinen in aanmerking kwamen.

Het is nog voorbarig om specifieke regionale opsplitsingen te maken op het vlak van aantal ingediende dossiers of uitspraken te doen over de evaluatie van elk van deze dossiers. BOFAS zal in de komende weken alle ontvangen dossiers grondig evalueren op basis van een aantal criteria zoals ontvankelijkheid, volledigheid en graad van prioriteit en zal de aanvrager hier persoonlijk van op de hoogte brengen.

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS legt uit: “We zijn verheugd met het resultaat en vooral gerustgesteld. Met dit protocol boden we een unieke maar eenmalige kans aan aan de aanvrager die hij met beide handen moest grijpen. En blijkbaar hebben vele aanvragers dit ook gedaan. De voorbije maanden hebben we alles in het werk gesteld om alle potentiële aanvragers te bereiken, nu kunnen we dit hoofdstuk afsluiten en de nodige voorbereidingen treffen om ook de saneringsfase op te starten na evaluatie van elk van de dossiers. ”