nl | fr
 

“Dat BOFAS een transparante en efficiënte organisatie is, is mede te danken aan ons online systeem waar onze mensen steeds toegang toe hebben. Wanneer een aanvrager belt over de status van zijn dossier, kunnen we onmiddellijk feedback geven over de specifieke fase waarin zijn dossier zich bevindt. Ook vragen uit de hoek van de overheid kunnen we snel behandelen. Dat biedt een enorme meerwaarde voor de diverse partijen waarmee BOFAS samenwerkt.”
Peter Froidmont, IT-verantwoordelijke bij BOFAS
PERSBERICHTEN

26.03.2009 – BOFAS maakt cijfers bekend van de aanmeldingsfase: ruim 5000 ingediende dossiers, waarvan bijna 4000 goedgekeurde, goed voor een totaalbudget van 400 miljoen EUR in België.

BOFAS zal meer dan 2000 saneringen uitvoeren in België waarvan dit jaar nog 160.

BOFAS, het Bodemsaneringsfonds voor tankstations, werd opgericht om eenmalig en op een structurele manier de bodemverontreiniging van tankstations aan te pakken. De VZW viert zijn vijfde verjaardag en heeft de aanmeldingsfase volledig afgerond na evaluatie van de ingediende dossiers. Er werden in totaal meer dan 5000 dossiers ingediend voor operationele en/of financiële steun bij BOFAS waarvan er bijna 4000 zullen behandeld worden. In totaal zal BOFAS dus een budget investeren van 400 miljoen EUR om alle terugbetalingsdossiers en saneringsdossiers te behandelen. Hoewel het aantal ingediende dossiers de verwachtingen overtreft zal BOFAS de nodige financiële middelen voorzien om alle terugbetalingen en saneringen uit te voeren binnen een periode van 10 jaar*. Dit jaar plant BOFAS om 160 saneringen uit te voeren en dit zal in stijgende lijn gaan over de komende jaren. De VZW heeft tot op heden reeds 80 saneringen uitgevoerd in parallel met de aanmeldingsfase en zit dus vandaag op kruissnelheid om de saneringsfase tot een goed einde te brengen.

Aantal ingediende dossiers overtrof de verwachtingen: BOFAS haalde eerste mijlpaal met glans

De aanmeldingsfase werd volledig afgerond en dossiers werden geëvalueerd op volledigheid en ontvankelijkheid door BOFAS:Er werd vorig jaar een verlenging van de indieningperiode gelanceerd omdat BOFAS wilde vermijden dat eigenaars deze eenmalige kans tot steun zouden mislopen door het laattijdig indienen. Tijdens deze periode werden de voorwaarden tot indiening eveneens versoepeld zodat zeker niemand uit de boot zou vallen om welke reden dan ook. Deze verlengingsperiode werd vorig jaar afgesloten. De respons in deze periode was tot vier keer hoger dan gepland. Daar waar BOFAS een initiële inschatting had gemaakt van 400 dossiers, werden nog 1784 extra dossiers ingediend!

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS legt uit: “Dankzij de verlengingsperiode, kon BOFAS met een gerust hart de saneringfase inluiden. Eigenaars die ook in deze fase geen dossier hebben ingediend waren ofwel niet bereid deel te nemen, ofwel was er geen indicatie dat er ooit een tankstation heeft gestaan op hun terrein. Hoewel het aantal ingediende dossiers een recordhoogte bereikte, engageert BOFAS zich om alle dossiers die goedgekeurd werden op te volgen en te financieren met bijkomende financiële middelen.”

Per gewest zullen 2322(1) dossiers voor Vlaanderen, 1208(1) dossiers voor Wallonië en 218(1) dossiers voor Brussel behandeld worden.

Huidige stand van zaken op het vlak van saneringen: BOFAS vandaag op kruissnelheid

Gelijktijdig met de aanmeldingsfase startte BOFAS al met het saneren van de meest vervuilde sites van het eerste samenwerkingsakkoord sinds 2005. Ondertussen werden reeds 700 beschrijvende bodemonderzoeken(2), 400 bodemsaneringsprojecten(3) en 300 effectieve bodemsaneringswerken(4) opgestart. Daarvan werden 80 aanvragen volledig afgesloten, inclusief eindevaluatie van de overheid. 80 sites werden dus volledig gesaneerd en kregen een nieuwe bestemming.

Voor dit jaar heeft BOFAS een ambitieus saneringsprogramma opgesteld. De VZW stelt hierin voorop om 200 nieuwe beschrijvende bodemonderzoeken, 180 bodemsaneringsprojecten en 160 bodemsaneringswerken te lanceren.

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS legt uit: “Op basis van de resultaten van de prioriteitsindex werden dossiers van het eerste samenwerkingsakkoord aan de hand van objectieve criteria gerangschikt volgens prioriteit. BOFAS geeft in de saneringsfase voorrang aan deze dossiers en is al met een 600-tal saneringsdossiers gestart waarvan reeds 80 sites volledig afgerond zijn. Hoewel in de verlengingsperiode (tweede samenwerkingsakkord) meer dan een viervoud van de ingeschatte dossiers werden ingediend, garandeert BOFAS dat dit de uitvoering van de saneringsprojecten van de eerste aanmeldingsperiode niet zal vertragen. Vanaf dit jaar zal de VZW bijgevolg gelijktijdig met de reeds geplande saneringen ook een dertigtal saneringen opstarten die ingediend werden tijdens de verlengingsperiode.”

Huidige stand van zaken op het vlak van terugbetalingen: Tragere respons dan verwacht

BOFAS heeft in 2008 reeds 266 dossiers terugbetaald. Dit correspondeert met een bedrag van 13.304.784 EUR. Dat cijfer ligt lager dan de oorspronkelijke inschatting van 900, omdat aanvragers relatief lang wachten om hun dossier voor terugbetaling in te dienen. De aanvrager dient immers na uitvoering van de saneringswerken zijn aanvraagdossier tot terugbetaling in te dienen bij BOFAS.


(1) Dit cijfer zal nog lichtjes stijgen. Er zijn momenteel nog een klein aantal dossiers in behandeling waar BOFAS wacht op een aantal officiële documenten om het dossier te evalueren.
(*) Er werd een aanvraag ingediend bij de interregionale bodemsaneringscommissie om de periode te verlengen van 2014 tot 2019.
(2) Het beschrijvend Bodemonderzoek doet géén uitspraak over het volledige kadastrale perceel. Het neemt alleen de verontreiniging onder de loep die het oriënterend bodemonderzoek aan het licht bracht. Het beschrijvend bodemonderzoek stelt de ernst van de bodemverontreiniging vast.
(3) Het Bodemsaneringsproject (BSP): In het bodemsaneringsproject wordt vastgelegd hoe de bodemsanering zal uitgevoerd worden.
(4) De Bodemsaneringwerken kunnen worden uitgevoerd nadat de overheid het bodemsaneringproject conform verklaarde.