nl | fr
 

“Het team van projectleiders heeft gezamenlijke doelstellingen over de regio’s en gewesten heen. Er wordt nauw samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld, zodat dossiers op een consistente manier kunnen worden behandeld. Het bijeenbrengen van de verschillende partijen door BOFAS en het faciliteren van de communicatie rond eenzelfde dossier is cruciaal voor een goede afhandeling.”
Sylvie Posel, projectleider Wallonië
PERSBERICHTEN

12.05.2014 – Antwerpen – BOFAS blikt terug op geboekte resultaten in Antwerpen naar aanleiding van tienjarig bestaan

docs/nl/PB-10 jaar BOFAS-Antwerpen-0512.pdf