nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
PERSBERICHTEN

09.03.2006 – BOFAS start met de eerste sanering van een gesloten tankstation in Wallonië

Brussel, 9 maart 2006 – BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations in België, is deze week gestart met de eerste bodemsanering van een tankstation in Wallonië (regio Luik). Het belooft een vlotte sanering te worden waarvan BOFAS de volledige financiële en operationele verantwoordelijkheid draagt.

BOFAS, het fonds voor de sanering van tankstations in België, startte midden vorig jaar met saneringen in Vlaanderen en zal deze week de eerste sanering opstarten in Wallonië. Eigenaars of uitbaters van een gesloten tankstation konden een aanvraag voor sanering indienen tot 26 maart 2005. De respons was enorm. De VZW ontving in totaal 1333 dossiers waarvan ongeveer 866 dossiers uit Vlaanderen en een 400-tal dossiers uit Wallonië.

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS, is dan ook verheugd: "De aanvraag voor de sanering van gesloten tankstations overtrof onze verwachtingen. Aangezien BOFAS instaat voor zowel de operationele als financiële ondersteuning, komen hier heel wat organisatorische aspecten bij kijken zoals de toewijzing van het project aan de meest voordelige aannemer en grondverwerker. Ook voor de opvolging en oplevering van de werken is de keuze van de betere milieukundige begeleider essentieel. Zoals gepland zijn we vorig jaar in Vlaanderen kunnen starten en we zijn zeer tevreden nu ook de eerste sanering in Wallonië te kunnen opstarten."

Het tankstation dat de spits mag afbijten in Wallonië bevindt zich aan Grand Route 110 in Plainevaux (Neupré, regio Luik). BOFAS voorziet een vlot verloop van het project. Deze week wordt gestart met de civieltechnische werken bestaande uit de afgraving van de vervuilde grond tot het waterniveau. Indien van toepassing wordt aansluitend een drijflaag van minerale olie weggenomen. Vervolgens moet meestal het grondwater worden verlaagd door het weg te pompen zodat men verder kan graven tot werkelijk alle verontreinigde grond is verwijderd. De verontreinigde grond wordt dan afgevoerd en in een erkend centrum voor grondreiniging verwerkt. In het totaal zal 1170 ton grond worden afgevoerd, omgerekend zijn dit ongeveer 40 vrachtwagens met 30 ton aarde. Deze eerste fase duurt twee tot drie weken. Indien nodig wordt nadien het materiaal opgesteld om over te gaan tot In Situ sanering. Dit bestaat erin filters en leidingen te plaatsen op de site om het water en/of de grond verder te zuiveren via een pompsysteem. Voor de site in Plainevaux zal deze 2de fase ongeveer een jaar in beslag nemen

Mevrouw Malvoz, eigenares van de site in Plainevaux zegt tevreden: "Toen ik mijn dossier voor tussenkomst indiende, dacht ik dat het jaren zou duren alvorens de werken zouden aanvangen. Mijn snelle respons werd echter beloond. Het BOFAS team zijn bovendien experts in de toch wel complexe materie. Ik kon steeds bij hen terecht voor vragen en gedurende het gehele project blijven ze het centrale aanspreekpunt."

Voor 2006 plant BOFAS nog een 40-tal bodemsaneringsprojecten uit te voeren of op te starten in Wallonië en ongeveer 100 projecten aan te vangen in Vlaanderen. In het totaal zullen meer dan 1000 sites worden gesaneerd, gespreid over tien jaar. Elk project heeft een gemiddelde kost van 100.000 euro.

Eigenaars of uitbaters van tankstations die hun activiteiten willen voortzetten kunnen ook een dossier voor financiële tussenkomst van de sanering indienen. Geïnteresseerde eigenaars kunnen nog steeds een dossier indienen tot 26 maart 2006, dan loopt ook deze termijn af.