BOFAS
    nl | fr
 

“Zelfs met vermindering van de financiële bijdrage, gedeeltelijk betaald aan de pomp en gedeeltelijk door de sector, beschikken we over voldoende financiële middelen om het project af te werken en dit ongeacht de graad van vervuiling van de site en de orde van grootte van de terugbetalingsdossiers. Om nog beter te kunnen anticiperen op het kostenplaatje van de terugbetalingsdossiers, hebben we de aanvragers gevraagd om hun schatting kenbaar te maken.”
Lieven Van den Bossche, algemeen directeur bij BOFAS
PERSBERICHTEN

14.12.2006 – BOFAS start met de eerste sanering van een gesloten tankstation in Brussel

Brussel, 14 december 2006 – BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations in België, is deze week gestart met de eerste bodemsanering van een gesloten tankstation in de regio Brussel. Het belooft een vlotte sanering te worden waarvan BOFAS de volledige financiële en operationele verantwoordelijkheid draagt. BOFAS zal 43 dergelijke tankstations saneren in de regio.

BOFAS, het fonds voor de sanering van tankstations in België, startte midden vorig jaar met saneringen in Vlaanderen en zal deze week de eerste sanering opstarten in Brussel. Eigenaars of uitbaters van een gesloten tankstation konden een aanvraag voor sanering indienen tot 26 maart 2005. De respons was enorm. De VZW ontving in totaal 1308 dossiers waarvan 768 dossiers uit Vlaanderen, 482 dossiers uit Wallonië en 58 uit Brussel.

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS, is dan ook verheugd: “De aanvraag voor de sanering van gesloten tankstations overtrof onze verwachtingen. Aangezien BOFAS instaat voor zowel de operationele als financiële ondersteuning, komen hier heel wat organisatorische aspecten bij kijken zoals de toewijzing van het project aan de meest voordelige aannemer en grondverwerker. Ook voor de opvolging en oplevering van de werken is de keuze van de betere milieukundige begeleider essentieel. Zoals gepland zijn we vorig jaar in Vlaanderen kunnen starten, begin dit jaar in Wallonië en we zijn zeer tevreden nu ook de eerste sanering in Brussel te kunnen opstarten.”

Het tankstation dat de spits mag afbijten in Brussel bevindt zich aan de Havenlaan 118, 1000 Brussel. BOFAS voorziet een vlot verloop van het project. Deze week wordt gestart met de civieltechnische werken bestaande uit de afgraving van de vervuilde grond tot het waterniveau. Indien van toepassing wordt aansluitend een drijflaag van minerale olie weggenomen. Vervolgens moet meestal het grondwater worden verlaagd door het weg te pompen zodat men verder kan graven tot werkelijk alle verontreinigde grond is verwijderd. De verontreinigde grond wordt dan afgevoerd en in een erkend centrum voor grondreiniging verwerkt. In het totaal zal 1500 ton grond worden afgevoerd, omgerekend zijn dit ongeveer 50 vrachtwagens met 30 ton aarde. Deze eerste fase duurt drie tot vijf weken. Indien nodig wordt nadien het materiaal opgesteld om over te gaan tot In Situ sanering. Dit bestaat erin filters en leidingen te plaatsen op de site om het water en/of de grond verder te zuiveren via een pompsysteem, dit zal na afloop van de civieltechnische werken geëvalueerd worden.

De Haven van Brussel, eigenaar van de site, verheugt zich in de samenwerking met BOFAS: " Wij zijn ons bewust van de complexiteit van de saneringsoperaties vermits we verschillende belangrijke dossiers op ons havendomein beheren. Dankzij het efficiënte werk dat BOFAS verricht kunnen we het saneringsproces van dit terrein aanpakken, minder dan twee jaar na indiening van het dossier. Wij achten dat door de sanering van sites die getroffen zijn door een historische vervuiling, en waarvan de vervuilers -vaak wegens faillissement - niet meer aanspreekbaar zijn voor het kostprijs van de sanering, een belangrijke opdracht van openbaar dienstbetoon in het Brussels Hoofdsetdelijk Gewest, vervuld wordt. Wij rekenen erop in de toekomst de samenwerking met BOFAS voort te zetten voor minstens twee terreinen van ons havendomein zodat deze terreinen een nieuwe bestemming kunnen krijgen en dat er zodoende nieuwe jobs kunnen gecreëerd worden", aldus de verklaring van Fabrice Cumps, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel.

In 2006 heeft BOFAS een 100-tal bodemsaneringsprojecten van gesloten tankstations opgestart in Wallonië en in Vlaanderen. In 2007 plant BOFAS ongeveer 100 tankstations waarvan 7 in de regio Brussel. In het totaal zullen meer dan 1000 sites worden gesaneerd, gespreid over tien jaar. Elk project heeft een gemiddelde kost van 100.000 euro.