nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
AANNEMERS

Standaardbestek

Sommige Txxxx-documenten met dezelfde nummers zijn 2 maal aanwezig in onderstaande lijst. Gelieve in dit geval er op te letten dat U het juiste document van het juiste raamcontract gebruikt. In geval van huidig raamcontract staat in de titel van het document RC2009 vermeld.

T4410Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan voor ontmanteling en bodemsaneringswerken op een voormalig tankstation DOWNLOAD
T5410Gecoördineerd standaardbestek voor de uitvoering van bodemsaneringswerken door middel van civiel technische-, in situ- en innoverende bodemsaneringstechnieken RC2009 v2 DOWNLOAD
T5411Gecoördineerd standaardbestek met betrekking tot raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tank­sta­tions door middel van civieltechnische, in situ- en innoverende bodemsanerings­technieken RO2013 DOWNLOAD


Procedures en codes van goed gebruik

T3220FOR Kostenraming sanering in BSP v5 DOWNLOAD
T3320FOR Ontwerp IS RO2013 v4b DOWNLOAD
T5010PRO werfvoorbereiding en -organisatie V3 DOWNLOAD
T5020Procedure werkvergunning bodemsaneringswerken DOWNLOAD
T5021Formulier werkvergunning bodemsaneringswerken DOWNLOAD
T5060Procedure communicatie met derden DOWNLOAD
T5101PRO Opmaak van_project specifieke bestekken BSW bijlage 1 typedoorsneden verhardingen v3 DOWNLOAD
T5110Code van goede praktijk: mechanische boringen en plaatsing filters DOWNLOAD
T5120Code van goede praktijk: grondverzet op voormalige tankstations DOWNLOAD
T5130Code van goede praktijk: luchtmonitoring en persoonlijke beschermingsmiddelen DOWNLOAD
T5200Procedure voor reinigen en verwijderen tanks DOWNLOAD
T5205VGM-charters hoofd- en onderaannemers DOWNLOAD
T5210Procedure mbt het betreden van besloten ruimten DOWNLOAD
T5220Procedure mbt het toepassen van de code van goede praktijk voor het gebruik van (mobiele) gasdetectieapparatuur DOWNLOAD
T5275Inventaris VGM-preventie- en reddingsmiddelen DOWNLOAD
T5285FOR Ongevallen- en Incidentenmeldingen DOWNLOAD
T5510FOR meetstaat BSW RO2013 v5 DOWNLOAD
T5620Dagboek der werken, aanwezigheidslijst DOWNLOAD
T5910Overzicht DOWNLOAD
T5910_01Veiligheidsinformatieblad benzeen DOWNLOAD
T5910_02Veiligheidsinformatieblad benzine DOWNLOAD
T5910_03Veiligheidsinformatieblad ethylbenzeen DOWNLOAD
T5910_04Veiligheidsinformatieblad gasolie DOWNLOAD
T5910_05Veiligheidsinformatieblad huisbrandolie DOWNLOAD
T5910_06Veiligheidsinformatieblad MTBE DOWNLOAD
T5910_07Veiligheidsinformatieblad petroleum DOWNLOAD
T5910_08Veiligheidsinformatieblad tolueen DOWNLOAD
T5910_09Veiligheidsinformatieblad xyleen DOWNLOAD
T5910_10Veiligheidsinformatieblad furfural DOWNLOAD
T5910_11Veiligheidsinformatieblad glycol DOWNLOAD
T5910_12Veiligheidsinformatieblad naftaleen DOWNLOAD
T6010Werfvoorbereiding en -organisatie DOWNLOAD