nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
EBSD

Standaardbestek

Sommige Txxxx-documenten met dezelfde nummers zijn 2 maal aanwezig in onderstaande lijst. Gelieve in dit geval er op te letten dat U het juiste document van het juiste raamcontract gebruikt. In geval van huidig raamcontract staat in de titel van het document RC2009 vermeld.

T1400PRO Bestek creatie marktplaats bodemsaneringsdeskundigen v1 DOWNLOAD
T1400PRO Bestek creatie marktplaats bodemsaneringsdeskundigen RC2009 v2 DOWNLOAD
T1400PRO bestek marktplaats bodemsaneringsdeskundigen RC2009 v4 DOWNLOAD


Procedures en codes van goede praktijk

Onderzoeken

T1010FOR Handleiding opmaken van VABO v3 DOWNLOAD
T1011PRO Algemeentijdsschema – ABO v1 DOWNLOAD
T1012PRO Algemeentijdsschema ABO 1 fase v1 DOWNLOAD
T1020PRO Toelichtingsnota werkvergunning bodemonderzoek v1  DOWNLOAD
T1220FOR werkvergunning bodemonderzoek v1  DOWNLOAD
T1230VB tabellen bodemonderzoek v3 DOWNLOAD
T1310VB boorplan v2  DOWNLOAD
T1808FOR Checklist haalbaarheid BLE v1  DOWNLOAD
T3010PRO VBSP v1  DOWNLOAD
T3015FOR VB voorbereidende nota VBSP VL v1  DOWNLOAD
T3020PRO Algemene aanpak saneringsonderzoeken v2  DOWNLOAD
T3030PRO Algemeen tijdsschema BSP zonder haalbaarheidsstudies v1  DOWNLOAD
T3031PRO Algemeen tijdsschema BSP met haalbaarheidsstudies v1  DOWNLOAD
T3040PRO Wanneer piloottesten v1  DOWNLOAD
T3210FOR Checklist Terreinbezoek ikv BSP bestek v3 DOWNLOAD
T3211FOR Checklist terreinbezoek ikv ABO V2 DOWNLOAD
T3220FOR Kostenraming sanering in BSP v5 DOWNLOAD


BSW

T3320FOR Ontwerp IS RO2013 v4  DOWNLOAD
T4040PRO Werfverslag v1  DOWNLOAD
T4041FOR VB Werfverslag v2  DOWNLOAD
T4420FOR Veiligheids- en gezondheidsplan v2 DOWNLOAD
T4620FOR Milieukundig dagboek CT v3  DOWNLOAD
T4625FOR Milieukundig dagboek IS v3  DOWNLOAD
T4900FOR Overeenkomst voor opdracht van veiligheidscoordinator v2  DOWNLOAD
T4901FOR Aanvaarding van de projectspecifieke opdracht van coordinator-ontwerp v2  DOWNLOAD
T4902FOR Proces-verbaal van overdracht van de coordinatie-instrumenten v1  DOWNLOAD
T5100PRO Opmaak van project specifieke bestekken BSW RO2013 v3 DOWNLOAD
T5101PRO Opmaak van_project specifieke bestekken BSW bijlage 1 typedoorsneden verhardingen v3 DOWNLOAD
T5225FOR Inhoud en diverse documenten werfmap v7 DOWNLOAD
T5440FOR VB Project specifiek bestek BSW deel II tech RO2013 v4 DOWNLOAD
T6015FOR Lijst specifieke IS documenten v1  DOWNLOAD
T6615FOR checklist IS v2  DOWNLOAD
T6623FOR Opvolging GWO v4  DOWNLOAD
T6625FOR Opvolging BLE v2  DOWNLOAD


Monitoring

T2010PRO Opstellen voorstel_monitoring v1  DOWNLOAD
T2110PRO Project specifiek bestek voor uitvoeren van tussentijdse monitoring v1  DOWNLOAD
T2420PRO VB project specifiek bestek tussentijdse monitoring v1  DOWNLOAD
T3310PRO Beslisschema monitoring BSP v1  DOWNLOAD


2nd opinions

T1800PRO SO ABO-BSP v2 DOWNLOAD
T1805FOR SO Checklist ABO haalbaarheidstest BSP v1 DOWNLOAD
T1806FOR VB SO Checklist ABO v1 DOWNLOAD
T1807FOR VB SO Checklist BSP v1 DOWNLOAD
T3855FOR SO verderzetting evaluatie ABO v2 DOWNLOAD
T3856FOR SO verderzetting evaluatie BSP v2 DOWNLOAD
T3870PRO SO SL Project specifiek bestek BSP v1 DOWNLOAD


Andere

T4920PRO BOFAS SMS OnSite v1  DOWNLOAD
T9043PRO actualisatie onderzoek v2 DOWNLOAD


Postinterventiedossier

T8200FOR Postinterventiedossier v1 DOWNLOAD