Aanvragen

De periode om bij BOFAS nieuwe aanvragen in te dienen tot sanering of terugbetaling van gemaakte saneringskosten is verlopen. U kunt dus geen nieuwe aanvragen meer indienen. U kunt ons wel nog de ontbrekende documenten voor reeds ingediende aanvragen bezorgen. Hieronder vindt u alle documenten die nodig zijn om een aanvraag bij BOFAS in te dienen.

Opgelet! U kunt niet online indienen. U kunt de documenten wel online invullen en vervolgens afdrukken, handtekenen en versturen. 

De contact- en adresgegevens van BOFAS vindt u hier.

Documenten per type aanvraag

Sluiting van het tankstation
Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel
Voortzetting van het tankstation
Voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel

Sluiting.zip