Algemeen

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T0020
Richtlijn BOFAS 3: bodemsanering van tankstations in België_v1
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T0010
Algemene voorwaarden diensten en werkzaamheden
Downloaden
T0030
Beleidsverklaring kwaliteit welzijn milieu_v1.0.0
Downloaden
T0031
Beleidsverklaring alcohol- en drugsbeleid_v1.0.0
Downloaden

Aanvraag attesten voor indiening milieuvergunning of omgevingsvergunning

 

Bij elke aanvraag van een milieuvergunning of omgevingsvergunning voor de uitbating of indienststelling van een tankstation bij de gewestelijke overheid moet eerst een attest bij BOFAS worden aangevraagd. (per aangetekend brief)

Voor de aanvraag van dit attest bij BOFAS  moet de meest recente kadastrale legger en plan meegestuurd worden. Na ontvangst van het BOFAS-attest, moet deze worden toegevoegd aan de aanvraag bij de gewestelijke overheid.

Dit attest is echter niet vereist als de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding, een toevoeging of een wijziging van een bestaande milieuvergunning van een tankstation.

 

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor een attest milieuvergunning of omgevingsvergunning:

 

Formulier
Aanvraag voor een attest in kader van een milieuvergunning
Downloaden

 

Dit document kan gebruikt worden voor elke Gewest waar het tankstation gelegen is maar het attest zal echter in de taal van de toepasselijke Gewest opgemaakt worden.

In afwijking van het Samenwerkingsakkoord van 25/07/2018, kan, voor eventueel dringende aanvragen, dit document  ook per mail (attest@bofas.be) ingediend worden.

 

Het Samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 bepaalt in artikel 13 dat geen milieuvergunning voor de uitbating of indienststelling van een tankstation mag afgeleverd worden voor alle terreinen waarvoor een ontvankelijk aanvraag tot tussenkomst van BOFAS werd ingediend in het kader van een sluiting en in het kader van een sluiting bij wijze van overgangsmaatregel, en dit voor een periode van 15 jaar te rekenen vanaf de datum van sluiting van het tankstation.

 

Het attest van BOFAS preciseert of er voor het terrein een ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst werd ingediend bij BOFAS, en voor welke periode de 15 jaar lopen.