Notarissen

Overdrachten, eigendoms- en gebruikswijzigingen

 

Gedurende de behandeling van uw dossier kan het voorkomen dat het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft van eigenaar of van bestemming verandert. Om het dossier verder te kunnen behandelen is het belangrijk dat wij op de hoogte gehouden worden van deze wijzigingen. Daarom verzoeken wij aan de aanvragers van een ontvankelijk en volledig verklaarde aanvraag voor sluiting en voor voortzetting om ons de nodige informatie over eigendoms- en gebruikswijzigingen, zoals een verkoop of een verhuur, op de terreinpercelen te geven. Dit zal verrassingen en problemen vermijden bij het verder behandelen van uw dossier.

U moet ermee rekening houden dat er per gewest specifieke procedures zijn op specifieke types van eigendoms- en gebruiswijzigingen die allen voortspruiten uit de milieuwetgeving met betrekking tot de milieuvergunningen en de bodemsanering.

Voor bijkomende inlichtingen of ondersteuning kunt u steeds terecht op het nummer 02 788 29 00.

Indien BOFAS een hypotheek op uw terrein heeft genomen, kan u via uw notaris een handlichting verkrijgen. De kosten van de handlichting zijn niet ten laste van BOFAS.

Overdracht van verontreinigde grond

 

Er is een nieuw ministerieel besluit van kracht sinds 15 april 2020 voor het Vlaamse Gewest.  Dit besluit regelt de overdracht van verontreinigde gronden voor ontvankelijke dossiers van het type “sluiting van het tankstation” ingediend bij BOFAS.  De te volgen procedure kan geraadpleegd worden en de noodzakelijke documenten kunnen gedownload worden via de onderstaande link:

https://www.ovam.be/versnelde-overdrachtsprocedure-mb-artikel-164