Bodemsaneringsdeskundigen

BOFAS werkt met een eigen tender-applicatie voor de aanbesteding van de raamovereenkomst en van projectspecifieke opdrachten.

Vanaf 26 augustus 2019 is deze applicatie open gesteld en kunnen geïnteresseerde erkende bodemsaneringsdeskundigen zich registreren op https://tenders.bofas.be/login.

Deze registratie is nodig om het bestek en de andere opdrachtdocumenten te kunnen downloaden (na publicatie).

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T1010
PRO_Handleiding opmaak VABO
Downloaden
T1011
Algemeen tijdsschema ABO en BSP
Downloaden
T1015
FOR_Voorbereidende nota VABO
Downloaden
T1210
FOR_Checklist terreinbezoek ikv ABO
Downloaden
T1230
FOR_Standaardtabellen_Vl
Downloaden
T1240
FOR_Contactfiche en werfmap
Downloaden
T1250
FOR_Permeabiliteit Kozeny
Downloaden
T1251
PRO_Rawls grafiek - bulkdensiteit
Downloaden
T1310
PRO_Opmaak basisfiguren
Downloaden
T3010
PRO_Handleiding opmaak VBSP
Downloaden
T3015
FOR_Voorbereidende nota VBSP
Downloaden
T3210
FOR_Checklist terreinbezoek ikv BSP-bestek
Downloaden
T3230
FOR_Checklist haalbaarheid BLE
Downloaden

 

Documenten oude versie.

Volgende documenten worden informatief ter beschikking gesteld. Deze documenten zullen later nog geupdatet worden in kader van de nieuwe BOFAS-richtlijn. 

T1020
PRO_Toelichtingsnota werkvergunning bodemonderzoek (oude versie)
Downloaden
T1220
FOR_Werkvergunning bodemonderzoek (oude versie)
Downloaden
T3220
FOR_Kostenraming sanering in BSP (oude versie)
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T4420
FOR_Veiligheids- en gezondheidsplan
Downloaden
T4900
Algemene overeenkomst VCO
Downloaden
T4901
FOR_Aanvaarding projectspecifieke opdracht VCO
Downloaden
T4902
PV van overdracht coördinatie-instrumenten
Downloaden
T5100
PRO_Opmaak van projectspecifieke bestekken BSW
Downloaden
T5440
FOR_Projectspecifiek bestek BSW deel II tech
Downloaden
T8200
FOR_Postinterventiedossier
Downloaden

 

Documenten oude versie.

Volgende documenten worden informatief ter beschikking gesteld. Deze documenten zullen later nog geupdatet worden in kader van de nieuwe BOFAS-richtlijn. 

T3320
FOR_Ontwerp IS (oude versie)
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T4040
PRO_Opstellen werfverslag
Downloaden
T4041
FOR_Werfverslag voorbeeld
Downloaden
T4620
FOR_Milieukundig dagboek CT
Downloaden
T6615
FOR_checklist IS
Downloaden
T6623
FOR_Opvolging GWO
Downloaden
T6625
FOR_Opvolging BLE
Downloaden

 

Documenten oude versie.

Volgende documenten worden informatief ter beschikking gesteld. Deze documenten zullen later nog geupdatet worden in kader van de nieuwe BOFAS-richtlijn. 

T4625
FOR_Milieukundig dagboek IS (oude versie)
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T1800
PRO_Second opinion ABO en BSP
Downloaden
T1805
FOR_Evaluatiefiche second opinion ABO en BSP
Downloaden