Bodemsaneringsdeskundigen

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3

T1400
Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T1010
PRO_Handleiding opmaak VABO_v2.00
Downloaden
T1011
Algemeen tijdsschema ABO en BSP
Downloaden
T1012
FOR_projecttijdsschema_v1.00
Downloaden
T1015
FOR_Voorbereidende nota VABO_v2.00
Downloaden
T1210
FOR_Checklist terreinbezoek ikv ABO_v2.00
Downloaden
T1220
FOR_Werkvergunning_bodemonderzoek_v1.00
Downloaden
T5020
PRO_werkvergunning bodemonderzoek en bodemsaneringswerken_v1.00 (zie bij 'aannemers' - 'procedures en codes van goede praktijk')
T1230
FOR_Standaardtabellen_Vl_v2.00
Downloaden
T1240
FOR_Contactfiche en werfmap_v3.00
Downloaden
T1250
FOR_Permeabiliteit Kozeny
Downloaden
T1251
PRO_Rawls grafiek - bulkdensiteit
Downloaden
T1260
BOF_SRA_V_B_Srisk_XL_v1.00
Downloaden
T1270
FOR_planning veldwerk_v1.00
Downloaden
T1310
PRO_Opmaak basisfiguren_v2.00
Downloaden
T3010
PRO_Handleiding opmaak VBSP
Downloaden
T3015
FOR_Voorbereidende nota VBSP_v1.00
Downloaden
T3210
FOR_Checklist terreinbezoek ikv BSP-bestek
Downloaden
T3220
FOR_Kostenraming_sanering_in_BSP_v1.00
Downloaden
T3230
FOR_Checklist haalbaarheid BLE
Downloaden
T5110
CGP_Mechanische_boringen_v1.00 (zie bij 'aannemers' - 'procedures en codes van goede praktijk')
T5285
FOR_Incidentverklaring_v3
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T3320
FOR_Ontwerp_IS_v1.00
Downloaden
T4420
FOR_Veiligheids- en gezondheidsplan
Downloaden
T4900
Algemene overeenkomst VCO
Downloaden
T4901
FOR_Aanvaarding projectspecifieke opdracht VCO
Downloaden
T4902
PV van overdracht coördinatie-instrumenten
Downloaden
T5100
PRO_Opmaak van projectspecifieke bestekken BSW_v2
Downloaden
T5440
FOR_Projectspecifiek bestek BSW deel II tech
Downloaden
T8200
FOR_Postinterventiedossier
Downloaden

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T4040
PRO_Opstellen werfverslag
Downloaden
T4041
FOR_Werfverslag voorbeeld
Downloaden
T4620
FOR_Milieukundig dagboek CT
Downloaden
T4625
FOR_Milieukundig dagboek IS_v1.00
Downloaden
T6615
FOR_checklist IS
Downloaden
T6623
FOR_Opvolging GWO
Downloaden
T6625
FOR_Opvolging BLE_v2.0.0
Downloaden

 

Documenten oude versie.

Volgende documenten worden informatief ter beschikking gesteld. Deze documenten zullen later nog geupdatet worden in kader van de nieuwe BOFAS-richtlijn. 

Nieuwe documenten ikv BOFAS 3.

T1800
PRO_Second opinion ABO en BSP
Downloaden
T1805
FOR_Evaluatiefiche second opinion ABO en BSP
Downloaden