Aannemers

T5010
PRO_Werfvoorbereiding en -organisatie_v2.00
Downloaden
T5020
PRO_werkvergunning bodemonderzoek en bodemsaneringswerken_v1.00
Downloaden
T5021
FOR_Werkvergunning_bodemsaneringswerken_v1.00
Downloaden
T5060
PRO_Communicatie met derden_v1.00
Downloaden
T5110
CGP_Mechanische_boringen_v1.00
Downloaden
T5111
CGP Mechanische boringen_bijlage 1_v1.00
Downloaden
T5130
CGP_Luchtmonitoring_en_persoonlijke_beschermingsmiddelen_v1.00
Downloaden
T5200
PRO_Reinigen en verwijderen tanks_v2.00
Downloaden
T5210
PRO_Betreden_van_besloten_ruimten_v1.00
Downloaden
T5220
PRO_Mobiele_gasdetectieapparatuur_v1.00
Downloaden
T5620
FOR_Dagboek_der_werken_v1.00
Downloaden
T6010
PRO_Werfvoorbereiding en-organisatie IS_v1.00
Downloaden
T6015
FOR_Lijst specifieke IS-documenten_v1.00
Downloaden
T5400
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tankstations door middel van civieltechnische en in situ bodemsaneringstechnieken
Downloaden
T4410
Algemeen VGP voormalig tankstation_v1.00
Downloaden
T5205
FOR_VGM_charter_v 1.00
Downloaden
T5275
FOR_Inventaris_VGM_preventie-_en_reddingsmiddelen
Downloaden
T5285
FOR_Incidentverklaring_v3
Downloaden

Veiligheidsinformatiebladen: (Wij danken Q8 voor het ter beschikking stellen van deze documenten)

T5910_21
VIB Benzine-NL
Downloaden
T5910_22
VIB Diesel-NL
Downloaden
T5910_23
VIB Stookolie-NL
Downloaden
T5910_24
VIB Lamppetroleum-NL
Downloaden
T5910_25
VIB Ethyleenglycol-NL
Downloaden

De aannemer voert de bodemsaneringswerken uit in overeenstemming met de code van goede praktijk Achilles “Veiligheid, gezondheid en milieuzorgsysteem voor on-site bodemsaneringswerken” van OVAM dd. februari 2017. De aannemer werkt aldus in overeenstemming met de basisregels van goed vakmanschap, stelt de nodige projectfiches op en werkt de in bijlage vermelde risicoanalyse verder uit in functie van de door hem gekozen uitvoeringsmethoden. Op vraag van de bodemsaneringsdeskundige en/of BOFAS legt de aannemer de overeenkomstige documenten voor, als voorbereiding op de startvergadering.

  • Voor bodemsaneringsprojecten in Vlaanderen moet de aannemer een geldig zorgcertificaat overmaken aan BOFAS voor de start der werken;
  • Voor bodemsaneringswerven in Wallonië en Brussel stelt BOFAS een vereenvoudigde samenvatting ter beschikking van de meest relevante documenten m.b.t. Achilles. De aannemer heeft de vrije keuze om zijn eigen fiches 4 t.e.m.8 en 10 t.e.m.15 te gebruiken in plaats van de formulieren die BOFAS ter beschikking stelt. De andere fiches maken deel uit van formulier T1240 “contactfiche en werfmap”.

 

T5230
FOR_ Achilles Projectfiche 4 Evaluatie vorige onderzoeken
Downloaden
T5235
FOR_Achilles Projectfiche 5 Evaluatie omgeving
Downloaden
T5240
FOR_Achilles Projectfiche 6 Evaluatie bedreigingen
Downloaden
T5245
FOR_Achilles Projectfiche 7 Wettelijke voorzieningen
Downloaden
T5250
FOR_Achilles Projectfiche 8 Technisch opvolgingsplan
Downloaden
T5255
FOR_Achilles Projectfiche 10 Afvalmanagement
Downloaden
T5260
FOR_Achilles Projectfiche 11 Transportplan
Downloaden
T5265
FOR_Achilles Projectfiche 12 Communicatieplan
Downloaden
T5266
FOR_Achilles Projectfiche 13 Onderaanneming
Downloaden
T5267
FOR_Achilles Projectfiche 14 Risico analyses
Downloaden
T5268
FOR_Achilles Projectfiche 15 Personeel
Downloaden