Wat doet BOFAS?

BOFAS komt tussen bij de bodemsanering van tankstations in heel België. Die tussenkomst kan financieel of operationeel zijn, afhankelijk van het type aanvraag.

De financiële tegemoetkoming is van toepassing voor de aanvragen van het type voortzetting (het tankstation wordt verder uitgebaat) of voortzetting volgens de overgangsmaatregel (het tankstation wordt verder uitgebaat en de bodemsaneringswerken zijn reeds opgestart) of voor de aanvragen van het type sluiting volgens de overgangsmaatregel (het tankstation is gesloten en de bodemsaneringswerken zijn reeds opgestart). Bij de eerste twee types bedraagt de financiële tussenkomst maximaal 62.000 euro. Voor het type sluiting volgens overgangsmaatregel is er geen maximumbedrag voorzien.  

De operationele tussenkomst van BOFAS bestaat erin om bij gesloten tankstations (indien gesloten voor 27 maart 2006) de sanering voor u uit te voeren. Het fonds neemt dan ook alle effectieve saneringskosten voor zijn rekening.  

Of u al dan niet in aanmerking kwam voor een tussenkomst van BOFAS, en voor welk type van tussenkomst, kon u te weten komen door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden.

 

 

BOFAS saneert.

BOFAS heeft meer dan 15 jaar ervaring
met het saneren van tankstations en kiest
de best mogelijke techniek voor uw terrein
met zo weinig mogelijk hinder.

BOFAS betaalt.

BOFAS zorgt voor financiële steun of voert
de sanering uit van a tot z. In geval van sanering
neemt het fonds ook de volledige administratie
op zich.

BOFAS adviseert.

BOFAS helpt bij u bij het samenstellen van
uw dossier. U wordt permanent op de
hoogte gehouden van de planning en de
vorderingen van de werken.