Terugbetaling

Indien u een ontvankelijke aanvraag hebt van het type voortzetting van het tankstation, voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel of sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel, kunt u na het bekomen van een eindverklaring voor de uitgevoerde saneringswerken bij BOFAS een aanvraag indienen tot terugbetaling van de gemaakte kosten. De aanvraag tot terugbetaling (fase 2) moet aangetekend met ontvangstbewijs aan BOFAS worden bezorgd. Aan de aanvraag moeten verschillende documenten worden toegevoegd. BOFAS zal uw aanvraag tot terugbetaling evalueren en u hierover binnen de wettelijk vastgestelde termijnen informeren.

BOFAS kan u ondersteunen bij het invullen en indienen van uw aanvraag tot terugbetaling (fase 2 van de aanvraag). Hiervoor kunt u telefonisch een beroep doen op BOFAS via het nummer 02 788 29 00 of via mail naar help@bofas.be

Klik op de betreffende knop hieronder voor meer info over een terugbetalingsdossier van het type voortzetting van het tankstation (al dan niet volgens de overgangsmaatregel) of een terugbetalingsdossier van het type sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel.

 

Voortzetting van het tankstation (al dan niet volgens de overgangsmaatregel)
Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel