Terugbetaling

Indien u een ontvankelijke aanvraag hebt van het type voortzetting van het tankstation, voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel of sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel, kunt u na het bekomen van een eindverklaring voor de uitgevoerde saneringswerken bij BOFAS een aanvraag indienen tot terugbetaling van de gemaakte kosten. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 62.000 euro voor dossiers waarvan het station verder uitgebaat werd na 26 maart 2006 (type voortzetting en voortzetting volgens de overgangsmaatregel). Als het station daarentegen voor 27 maart 2006 gesloten werd (type sluiting volgens de overgangsmaatregel), is er geen maximumbedrag vastgelegd. BOFAS zal uw aanvraag tot terugbetaling evalueren en u hierover binnen de wettelijk vastgestelde termijnen informeren.

Wenst u een aanvraag tot terugbetaling in te dienen, klik hier.