Wat is bodemsanering?

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Om de verontreiniging in kaart te brengen en de saneringstechniek te bepalen, worden eerst een aantal onderzoeken uitgevoerd. De sanering zelf kan gebeuren door diverse technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de aard en de ernst van de verontreiniging en van de functie van de bodem. Ook de plaats waar de verontreiniging zich bevindt (op het niveau van de grond, het grondwater of beide) speelt een rol.

Het bodemsaneringsproces

Oriënterend bodemonderzoek (Vlaanderen – OBO) / Prospectief bodemonderzoek (Brussel – PBO)

Goedkeuring overheid

Beschrijvend bodemonderzoek (Vlaanderen – BBO) / Nader bodemonderzoek (Brussel – NBO)

Goedkeuring overheid

Bodemsaneringsproject (Vlaanderen – BSP) / Saneringsonderzoek (Brussel – SO)

Goedkeuring overheid

Civieltechnische werken

In-situsanering

Monitoring

Eindevaluatieonderzoek (Vlaanderen) / Eindbeoordeling (Brussel)