Wat is BOFAS?

Het bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS) is een initiatief van de brandstoffensector en de overheid. Het is een door de overheid erkend fonds dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de bodemsanering van tankstations. Het fonds is actief in heel België.

BOFAS heeft als opdracht de historische bodemverontreiniging door tankstations in België aan te pakken en de terreinen te zuiveren. Deze opdracht wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de gewesten en de federale overheid.